Công nghệ Theo dõi

Cookie policy là gì?

Trang web có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng nhất định của trang web. Cookie và công nghệ theo dõi rất hữu ích cho việc thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web, và hiểu biết khách truy cập sử dụng trang web như thế nào. Điều này đồng nghĩa mỗi lần bạn muốn đăng nhập vào trang xem phim thì trình duyệt sẽ hiển thị ra trang web của chúng tôi, ưu tiên này sẽ được xóa bỏ nếu bạn vào trình duyệt thanh công cụ để xóa lịch sử cookie.