Điều khoản và điều kiện trên phimhdonline

Điều khoản và điều lệ

Ohfim cung cấp các bộ phim trực tuyến mới nhất cho các bạn. Do đó, các bạn phải tuân thủ theo điều khoản của Ohfim đưa ra để góp phần một tạo một trang xem phim lành mạnh lâu dài:

  1. Các thành viên xem trực tuyến phải cam kết đủ 18+ trước khi xem bộ phim nhạy cảm như khiêu dâm, dinh dị…
  2. Không chửi chề gây war dưới phần bình luân.
  3. Hãy để lại nguồn bài viết để tôn trọng tác giả.
  4. Không nên xem phim quá 2 giờ liên tiếp, nghỉ ngơi ít nhất 10 phút sau 1 bộ phim.
  5. Nếu thấy phim bị lỗi vui lòng liên hệ ngay với ban quản lý để được khắc phục sớm.
  6. Không tự ý sử dụng nội dung hoặc phim của Ohfim mà chưa được sự cho phép của ban quản lý.

Chúc các bạn xem phim vui vẻ tại Ohfim, mọi thắc mắc có thể liên hệ với chúng tôi tại đây.

Video Player

Bạn không được phép chỉnh sửa, nâng cao, loại bỏ, can thiệp, hoặc thay đổi trong bất kỳ cách nào bất kỳ phần nào của Video Player, công nghệ hạ tầng của nó, bất kỳ cơ chế quản lý quyền kỹ thuật số, thiết bị, hoặc biện pháp bảo vệ nội dung, biện pháp kiểm soát truy cập tích hợp vào Video Player.

Hạn chế này bao gồm nhưng không giới hạn việc vô hiệu hóa, kỹ thuật đảo ngược, sửa đổi, can thiệp hoặc phá vỡ Video Player bằng bất cứ cách nào làm cho người dùng xem được nội dung mà không có: (i) hiển thị rõ ràng cả Video Player và tất cả các yếu tố xung quanh (bao gồm cả giao diện người dùng đồ họa, bất kì quảng cáo, thông báo bản quyền và thương hiệu) của trang web, (ii) truy cập vào tất cả các chức năng của Video Player bao gồm nhưng không giới hạn tất cả chất lượng video và màn hình hiển thị chức năng, tương tác, tự chọn, hoặc nhấp chuột thông qua quảng cáo chức năng.

Nhúng Video

Chúng tôi đưa ra giải pháp để liên kết với Nội dung trên dịch vụ Ohfim.com bằng công cụ Chia sẻ dưới mỗi video nội dung. Bạn có thể nhúng video bằng cách sử dụng Link chúng tôi cung cấp chạy trên Video Player của chúng tôi, miễn là bạn không nhúng Video Player trên bất kì trang web hoặc nơi nào khác vi phạm những điều sau: (i) có chứa hoặc lưu trữ nội dung trái pháp luật, vi phạm, khiêu dâm, tục tĩu, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, quấy rối, khiếm nhã, không đứng đắn, xúc phạm, hận thù, tấn công phân biệt chủng tộc hoặc dân tộc, khuyến khích hành vi tội ác, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, vi phạm luật pháp, nguyên tắc hay quy định, vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ bên thứ ba bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ, hoặc là không thích hợp hoặc gây phản đối với Ohfim.com (tùy theo quyết định của Ohfim.com), hoặc (ii) liên kết vi phạm hoặc nội dung trái phép.

Bạn không được nhúng Video Player vào bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm ứng dụng, ngay cả đối với mục đích phi thương mại. Ohfim.com  bảo lưu quyền ngăn chặn nhúng vào bất kỳ trang web hoặc địa điểm khác mà Ohfim.com nhận thấy không phù hợp hoặc có thể bị phản đối (được xác định bởi Ohfim.com).

Quyền sở hữu

Bạn đồng ý rằng Ohfim.com sở hữu và giữ lại tất cả quyền đối với Dịch Vụ Ohfim.com. Bạn cũng đồng ý rằng Nội dung bạn truy cập và xem như là một phần của Dịch vụ Ohfim.com được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Ohfim.com và bên cấp phép của Ohfim.com.

Dịch vụ Ohfim.com và Nội dung được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và luật sở hữu trí tuệ khác.